تماس با ما

آذربایجان‌شرقی - بناب - بزرگراه ولایت - جنب پلیس‌راه - دانشگاه بناب - کد پستی5551761167  

دفتر امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها: طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - تلفن تماس:  37745000-041  داخلی 1335
رییس امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها: طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - تلفن تماس:  37745000-041  داخلی 1635