تماس با ما

آذربایجان شرقی- بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-کد پستی5551761167
دانشگاه بناب - ساختمان دانشکده علوم پایه - طبقه همکف - دفتر آزمایشگاه مرکزی
تلفن تماس:  37724829-041