خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی مکانیک

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
تعیین و رسم منحنی مشخصه پمپ‌ها میز هیدرولیک ، مانومتر 500.000 نمونه نمونه دوم به بعد30%
اساتید و دانشجویان سایردانشگاه‌ها10%
دکتر مهدی ثقفی
تعیین ضریب درگ اجسام در تونل باد مادون صوت تونل باد 800.000 نمونه نمونه دوم به بعد30%
اساتید و دانشجویان سایردانشگاه‌ها10%
دکتر مهدی ثقفی
بررسی جریان‌ها در کانال آب (چند منظوره) کانال چند منظوره 500.000 نمونه نمونه دوم به بعد30%
اساتید و دانشجویان سایردانشگاه‌ها10%
دکتر مهدی ثقفی
تراشکاری قطعات فلزی و پلاستیکی ماشین تراش مرغکدار 500.000 ساعت - دکتر هادی رزقی ملکی
فرزکاری قطعات فلزی و پلاستیکی ماشین فرز انیورسال 800.000 ساعت - دکتر هادی رزقی ملکی
جوشکاری انواع فولادها دستگاه جوش رکتی فایر 1.200.000 ساعت - دکتر جهانی
تولید قطعات GFRP و  CFRP دستگاه پرس گرم دستی 2.500.000 نمونه نمونه دوم به بعد 15% دکتر هادی رزقی ملکی
کشش انواع فلزات، میلیگرد فولادی و قطعات استاندارد کشش دستگاه کشش 40 تن 600.000 نمونه نمونه دوم به بعد 15% دکتر هادی رزقی ملکی
دکتر بابک عبازاده