خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی برق

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت (نمونه| دقیقه| ساعت) لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
اندازه گیری مشخصه های الکتریکی (مشخصه های الکتریکی شامل ولتاژ، مقاومت، جریان، ظرفیت خازن) اسیلوسکوپ و مالتی متر 650000 ساعت 2 ساعت به بالا 10درصد تخفیف -
شبیه سازی و پیاده سازی عملی کدهای نوشته شده برای FPGA مدل Xilinx xc3s400 برد FPGA 850000 ساعت - -
شبیه سازی و پیاده سازی عملی کدهای نوشته شده برای AVR مدلهای atmega16-atmega32-atmega8 برد AVR 800000 ساعت - -
شبیه سازی و پیاده سازی عملی کدهای نوشته شده برای Arduino مدلهای  uno - nano برد Arduino 800000 ساعت - -
شبیه سازی و پیاده سازی عملی کدهای نوشته شده برای PLC مدل SIEMENS STEP7 ست PLC 800000 ساعت - دکتر سجاد شجاع
نصب مجموعه نرم افزارها و شبیه سازها جهت کار با fpga-avr-arduino-plc
 
- 300000 ساعت - -
بررسی پارامترهای ماشین های الکتریکی  ac و  dc  تا 200 ولت ست ماشینهای الکتریکی ac و dc 1300000 ساعت - -
مشاوره جهت طراحی مدارات الکتریکی و الکترونیکی - 1300000 ساعت - -