معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی نساجی:
دکتر میثم معزی
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~mmoezzi
ایمیل: meysammoezzi [at] bonabu.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1611

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی:
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)