معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی نساجی:
دکتر مقداد کمالی مقدم 
(مدیر گروه مهندسی نساجی)
آدرس صفحه شخصی: https://rtims.ubonab.ac.ir/~mkamalimoghadam/
ایمیل:
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1637

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی:
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)