تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396
کد 7

UV-Vis Spectroscopy

آزمایشگاه

-- ریال
الکترون ها به عنوان مهمترين عوامل تشکيل دهنده هر مولکول شيميايی در سطوح اوربيتالی قرار می‌گيرند. اساسا" برای شناسايی ترکيبات شيميايی، تعيين سطح انرژی اوربيتال‌های مولکولی، جزو نخستين روش‌های شناسايی ترکيبات شيميايی محسوب می‌شوند. طيف بينی فرابنفش-مريی يکی از سريع ترين وارزان‌ترين روش های شناسايی کيفی و کمی ترکيبات شيميايی محسوب می‌شود.

تجهیزات آزمون
دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش-مريی مدل     UV-1800 240V      ساخت شرکت SHIMADZU CORPORATION ساخت کشور ژاپن

شرایط آزمون
نمونه بايد به صورت محلول بوده و به همراه حلال خالص (اعم از آلی وآبی) ارسال شود. نمونه های جامد با تعرفه جداگانه آماده سازی نمونه قابل طيف‌گيری هستند.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 8 اسفند 1396
  • ساعت 10
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید 287
نظرات شما
captcha refresh