تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1396
کد 13

الکتروریسی

آزمایشگاه

-- ریال
هدف از الكتروريسى توليد بستري از شبكه نانو الياف در هم پيچيده و يا متخلخل به منظور استفاده در پژوهش هاي نوين آزمايشگاهي مي باشد. الياف در مقياس نانو به روش الكتروريسندگي با آلياژهاي پليمري به دليل دارا بودن سطح ويژه و موثر بالا كه از مزاياي الياف در مقياس نانو مي باشد مي تواند به عنوان يك غشاء مناسب براي تثبيت موفقيت آميز آنزيم ها و همچنين نانو زيست حسگر مورد استفاده قرار گيرند. پارامترهاي فرآيندي و متغيرهاي فيزيكي همچون غلظت محلول و درصد وزني آلياژ پليمري بيشترين اثر را بر روي كشش سطحي و نهايتا قطر الياف توليدي دارند. دستگاه داراى انعطاف پذيرى زياد جهت انجام امور پژوهشى Electrospining  در حوزه نانو الياف است. اين سيستم شامل پمپ سرنگى و منبع اختلاف پتانسيل ولتاژ بالا مى باشد.


 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 14 اسفند 1396
  • ساعت 08
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید 270
نظرات شما
captcha refresh