معرفی سرپرستان و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی مکانیک

سرپرست آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات:
دکتر محمدعلی مهتدی بناب
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~mmohtadi
ایمیل: m.mohtadi [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1651

سرپرست آزمایشگاه کامپوزیت:

دکتر هادی رزقی ملکی
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~hrezghimaleki
ایمیل: hrezghimaleki [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1622

سرپرست آزمایشگاه پنوماتیک:

دکتر داود جهانی
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~djahani
ایمیل: davoud [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1620

سرپرست آزمایشگاه مکانیک سیالات:

دکتر مهدی ثقفی
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~msaghafi
ایمیل: msaghafi [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1635

سرپرست آزمایشگاه ترمودینامیک:

دکتر وحید فرهنگ‌مهر
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~vfarhangmehr
ایمیل: farhangmehr [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1651


سرپرست کارگاه اتومکانیک:
دکتر مصطفی خجسته‌نژند
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~mkhojastehnazhand
ایمیل: khojasteh [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1620

سرپرست کارگاه جوشکاری:

دکتر داود جهانی
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~djahani
ایمیل: davoud [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1622

سرپرست کارگاه ماشین ابزار:

مهندس رحیم کریم‌داداشی
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~rkarimdadashi
ایمیل:
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1620

سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح:

دکتر بابک عبازاده
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~babazadeh
ایمیل: babak.abazadeh [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1620


کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی مکانیک:
   - مهندس یوسف شفایی (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1328)