معرفی سرپرست و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی برق

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی برق:
دکتر رضا حاج آقا وفایی (مدیر گروه مهندسی برق)
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~rvafaie
ایمیل: reza.vafaie [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1625

کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی برق:
   1- مهندس مرتضی شریفی (تلفن تماس: 04137745000 داخلی 1323)
   2- مهندس ناصر حقیقت (تلفن تماس: 04137745000 داخلی 1327)