معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر

سرپرست آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر:
دکتر قادر حسین زاده 
(مدیر گروه مهندسی شیمی و پلیمر)
آدرس صفحه شخصی: https://rtims.ubonab.ac.ir/~ghosseinzadeh/
ایمیل: g.hosseinzadeh [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)