معرفی رییس و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب

سرپرست آزمایشگاه‌ مرکزی دانشگاه بناب:
دکتر علی فردی ایلخچی
آدرس صفحه شخصی: http://rtims.bonabu.ac.ir/~afardi
ایمیل: ali.fardi [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: ۰۴۱۳۷۷۴۵۰۰۰ داخلی ۱۶۲۴


کارشناس آزمایشگاه‌ مرکزی:
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: ۰۴۱۳۷۷۴۵۰۰۰ داخلی ۱۳۳۵)